Træning og adfærdsbehandling af familiehunde

Træningen hos Givpote.dk er udelukkende belønningsbaseret med baggrund i den nyeste viden om træning og adfærdsbehandling af hunde.

Ved belønningsbaseret træning finder hunden lynhurtigt ud af, at det kan betale sig for den at samarbejde, og den lærer derfor hurtigt øvelserne. En hund, som er trænet med belønning fremfor straf, er motiveret for at træne.

Jeg fokuserer på, at vi som ejere samarbejder og har respekt og forståelse for vores hunde. Derfor tager jeg i min træning hensyn til race, alder og den enkelte hunds formåen.

Samarbejde, motivation og frivillighed frem for tvang gør, at vi har en logrende hale, når vi træner vores hunde.